Contribution to EUD-ASPBM

Contribution to EUD-ASPBM


November 2, 2017    Aspbm

Për të lexuar kliko Contribution to EUD-ASPBM

Broshura “Krijimi i mekanizmave lokalë për ruajtjen e natyrës”

Broshura “Krijimi i mekanizmave lokalë për ruajtjen e natyrës”


November 1, 2017    Aspbm

Kjo broshurë synon të ofrojë një model për ruajtjen e natyrës nëpërmjet përfshirjes së komunitetit lokal dhe nxitjes së veprimit në drejtim të ruajtjes së natyrës. Kjo broshurë u përgatit në kuadër të projektit “Krijimi dhe nxitja e mekanizmave lokalë për…

Raport monitorimi i gjuetisë së paligjshme për muajin, Shkurt 2017

Raport monitorimi i gjuetisë së paligjshme për muajin, Shkurt 2017


March 3, 2017    Aspbm

Në kuadër të projektit “Forcimi i zbatimit të ligjit dhe kapaciteteve për zhvillimin e qëndrueshëm të gjuetisë (me fokus kryesor shpendët) në Shqipëri” ekipi ynë kryen monitorime të gjuetisë së paligjshme në 7 zonat më të rëndësishme për shpendët. Në…

Leksione të florës së lagunës së Patokut

Leksione të florës së lagunës së Patokut


February 13, 2017    Aspbm

Në kuadër të projektit “Krijimi dhe nxitja e mekanizmave lokale për ruajtjen e gjendjes natyrore të lagunës së Patokut” , gjatë vrojtimeve me grupin “Bird Eye” në lagunë, janë shpërndarë tre leksione mbi florën e lagunës së Patokut. Për të parë…

Facebook
Twitter
SHARE
YouTube
SOCIALICON