Raport monitorimi i gjuetisë së paligjshme për muajin, Shkurt 2017

Raport monitorimi i gjuetisë së paligjshme për muajin, Shkurt 2017


March 3, 2017    Aspbm

Në kuadër të projektit “Forcimi i zbatimit të ligjit dhe kapaciteteve për zhvillimin e qëndrueshëm të gjuetisë (me fokus kryesor shpendët) në Shqipëri” ekipi ynë kryen monitorime të gjuetisë së paligjshme në 7 zonat më të rëndësishme për shpendët. Në…

Leksione të florës së lagunës së Patokut

Leksione të florës së lagunës së Patokut


February 13, 2017    Aspbm

Në kuadër të projektit “Krijimi dhe nxitja e mekanizmave lokale për ruajtjen e gjendjes natyrore të lagunës së Patokut” , gjatë vrojtimeve me grupin “Bird Eye” në lagunë, janë shpërndarë tre leksione mbi florën e lagunës së Patokut. Për të parë…

Raport monitorimi i gjuetisë së paligjshme për muajin Janar 2017

Raport monitorimi i gjuetisë së paligjshme për muajin Janar 2017


February 7, 2017    Aspbm

Në kuadër të projektit “Forcimi i zbatimit të ligjit dhe kapaciteteve për zhvillimin e qëndrueshëm të gjuetisë (me fokus kryesor shpendët) në Shqipëri” ekipi ynë kryen monitorime të gjuetisë së paligjshme në 7 zonat më të rëndësishme për shpendët. Në…

Ekoguida për 6 lagunat e Shqipërisë

Ekoguida për 6 lagunat e Shqipërisë


February 4, 2017    Aspbm

Stafit të ADZM të zonave të mbrojtura Vlorë, Fier, Lezhë, Shkodër iu është dorëzuar dhe një set me guida (shqip dhe anglisht) për vrojtimin e shpendëve. Për të promovuar eko-turizimin në këto zona, guidat janë shpërndarë në 50 agjenci turistike…

Facebook
Twitter
SHARE
YouTube
SOCIALICON