Report on White Stork Status in Albania

Report on White Stork Status in Albania


January 5, 2018    Aspbm

Për të parë raportin kliko Report on White Stork Status in Albania

Final project closure report- Achieve Program – REC Albania

Final project closure report- Achieve Program – REC Albania


November 12, 2017    Aspbm

Raporti përfundimtar i projektit “Krijimi dhe nxitja e mekanizmave lokale për ruajtjen e gjendjes natyrore të Lagunës së Patokut” zbatuar në bashkëpunim me Administrata e Zonave të Mbrojtura Qarku Lezhë, Drejtorinë Rajonale të Arsimit dhe Njësinë Administrative të Fushë – Kuqes, Laç. Projekti…

Contribution to EUD-ASPBM

Contribution to EUD-ASPBM


November 2, 2017    Aspbm

Për të lexuar kliko Contribution to EUD-ASPBM

Broshura “Krijimi i mekanizmave lokalë për ruajtjen e natyrës”

Broshura “Krijimi i mekanizmave lokalë për ruajtjen e natyrës”


November 1, 2017    Aspbm

Kjo broshurë synon të ofrojë një model për ruajtjen e natyrës nëpërmjet përfshirjes së komunitetit lokal dhe nxitjes së veprimit në drejtim të ruajtjes së natyrës. Kjo broshurë u përgatit në kuadër të projektit “Krijimi dhe nxitja e mekanizmave lokalë për…

Facebook
Twitter
SHARE
YouTube
SOCIALICON