Fig.broshura Shtese.

Broshura e fazës shtesë të projektit “Forcimi i zbatimit të ligjit dhe kapaciteteve për zhvillimin e qëndrueshëm të gjuetisë (me fokus kryesor shpendët) në Shqipëri”

Për të parë broshurën kliko: Broshura e fazës shtesë të projektit “Forcimi i zbatimit të ligjit dhe kapaciteteve për zhvillimin e qëndrueshëm të gjuetisë (me fokus kryesor shpendët) në Shqipëri”

Facebook
Twitter
SHARE
YouTube
SOCIALICON