Broshura Rec..foto

Broshura e projektit “Krijimi dhe nxitja e mekanizmave lokal për ruajtjen e gjendjes natyrore të lagunës së Patokut”

Për të parë broshurën kliko:

Broshura e projektit “Krijimi dhe nxitja e mekanizmave lokal për ruajtjen e gjendjes natyrore të lagunës së Patokut”

Facebook
Twitter
SHARE
YouTube
SOCIALICON