Ftesa Karavasta

Workshop me 11 Tetor 2016, Fier

Shoqata per Ruajtjen e Shpendeve dhe Gjitareve te Shqiperise, zhvillon workshopin me tematike: “Angazhimi i perbashket per menaxhim te qendrueshem te Zonave te Mbrojtura”, në kuadër të projektit: “Permiresimi I ligjit te gjuetise dhe forcimi I kapaciteteve institucionale per menaxhimin e biodiversitetit (me focus kryesor shpendet) ne Shqiperi.”

Jane te mirëpritur me date 11 Tetor 2016, ne ambjentet e “Divjaka Resort” te gjithe te interesuarit, duke perfshire: perfaqesues te AdZM/Fier; Bashkise Divjake; AKU / Fier; ISHMP / Fier, Zyres se Turizmit; Drejtorise se Bujqesise, bizneset lokale, etj.

Facebook
Twitter
SHARE
YouTube
SOCIALICON