17 Gjueti

Raport i monitorimeve të gjuetisë së paligjshme- dhjetor 2016

Në kuadër të projektit “Forcimi i zbatimit të ligjit dhe kapaciteteve për zhvillimin e qëndrueshëm të gjuetisë (me fokus kryesor shpendët) në Shqipëri” ekipi ynë kryen monitorime të gjuetisë së paligjshme në 7 zonat më të rëndësishme për shpendët. Në linkun mëposhtë gjeni raportin me të dhënat e vrojtimeve të gjuetisë së paligjshme për muajin dhjetor 2016.

Raporti i monitorimeve të gjuetisë së paligjshme për muajin dhjetor 2016

Facebook
Twitter
SHARE
YouTube
SOCIALICON