14938338 1905744552987341 1174986236656805839 N

Ekoguida për 6 lagunat e Shqipërisë

Stafit të ADZM të zonave të mbrojtura Vlorë, Fier, Lezhë, Shkodër iu është dorëzuar dhe një set me guida (shqip dhe anglisht) për vrojtimin e shpendëve. Për të promovuar eko-turizimin në këto zona, guidat janë shpërndarë në 50 agjenci turistike në vend dhe rajon.

Aktiviteti u mbështet nga “Fondi i Partneritetit për Ekosistemet Kritike” (CEPF).

Për të parë ekoguidat kliko këtu

Facebook
Twitter
SHARE
YouTube
SOCIALICON