Boy And Flowers

Leksione të florës së lagunës së Patokut

Në kuadër të projektit “Krijimi dhe nxitja e mekanizmave lokale për ruajtjen e gjendjes natyrore të lagunës së Patokut” , gjatë vrojtimeve me grupin “Bird Eye” në lagunë, janë shpërndarë tre leksione mbi florën e lagunës së Patokut. Për të parë materialin kliko këtu

Projekti i mbështetur nga REC Shqipëri në kuadër të programit “Shoqëri Civile Shqiptare për një Mjedis Evropian” (#ACHIEVE) financuar nga European Union in Albania.

Facebook
Twitter
SHARE
YouTube
SOCIALICON