Broshura Rec Bird Eye

Broshura “Krijimi i mekanizmave lokalë për ruajtjen e natyrës”

Kjo broshurë synon të ofrojë një model për ruajtjen e natyrës nëpërmjet përfshirjes së komunitetit lokal dhe nxitjes së veprimit në drejtim të ruajtjes së natyrës.

Kjo broshurë u përgatit në kuadër të projektit “Krijimi dhe nxitja e mekanizmave lokalë për ruajtjen e gjendjes natyrore të Lagunës së Patokut”. Ky projekt u zbatua nga “Shoqata për Ruajtjen e Shpendëve dhe Gjitarëve të Shqipërisë”, u mbështet nga Qendra Rajonale e Mjedisit nëpërmjet programit “ACHIEVE” financuar nga Delegacioni i Bashkimit Europian në Shqipëri.

Për të parë broshurën kliko këtu.

Facebook
Twitter
SHARE
YouTube
SOCIALICON