Broshura Rec Bird Eye

Final project closure report- Achieve Program – REC Albania

Raporti përfundimtar i projektit “Krijimi dhe nxitja e mekanizmave lokale për ruajtjen e gjendjes natyrore të Lagunës së Patokut” zbatuar në bashkëpunim me Administrata e Zonave të Mbrojtura Qarku Lezhë, Drejtorinë Rajonale të Arsimit dhe Njësinë Administrative të Fushë – Kuqes, Laç.

Projekti i mbështetur nga REC Shqipëri në kuadër të programit “Shoqëri Civile Shqiptare për një Mjedis Evropian” (#ACHIEVE) financuar ngaEuropean Union in Albania

Për raportin kliko  Final project closure report- Achieve Program – REC Albania

Facebook
Twitter
SHARE
YouTube
SOCIALICON