Numërimi dhe përcaktimi i shpendëve dhe në lagunën Patok

Ekipi i Shoqatës për Ruajtjen e Shpendëve dhe Gjitarëve të Shqipërisë15589558_1927811777447285_9074887365725194189_n (ASPBM) zhvilloi aktivitetin përmbyllës të vrojtimeve në terren me fëmijët e ekipeve “Bird Eye”. Ky aktivitet zhvillohej në kuadër të implementimit të projektit: “Promovimi dhe nxitja e mekanizmave lokale për ruajtjen e vlerave natyrore të lagunës Patok“, mbështetur nga REC Shqipëri, në kuadër të programit Achieve dhe financuar nga fonde të BE. Pjesë e programit të vrojtimeve në natyrë ishte dhe numërimi dhe përcaktimi i llojeve të shpendëve në lagunën e Patokut, si një ndër zonat e rëndësishme për shpendët migratorë në vendin tonë. 

Shiko më tepër
Facebook
Twitter
SHARE
YouTube
SOCIALICON