Gjumashi i lajthisë (Glis glis) i fotografuar në P.K Shebenik - Jabllanicë

Gjumashi i lajthisë (Glis glis) i fotografuar në P.K Shebenik – Jabllanicë

Natyra shqipëtare ka një diversitet të pasur me peizazhe dhe habitate cka përbën “shtëpine” e qindra llojeve faunistike që gjenden në vendin tonë. Fauna shqipëtare është pak e eksploruar nga “syri fotografik” i natyralistëve, prandaj nëpërmjet kësaj skede duam të nxisin të gjithe dashamirësit e natyrës të dërgojnë foto dhe video të bëra në natyrën e vendit tonë.

Materialet mund ti dergoni në adresen e emailit: infoaspbm@gmail.com

Facebook
Twitter
SHARE
YouTube
SOCIALICON