ASPBM ka në përbërje të saj një staf të konsoliduar me individë të formimeve dhe profileve të ndryshme, të cilët janë angazhuar për studime, monitorime, edukim mjedisor dhe guida në natyrë. Gjithashtu në projekte të ndryshme ndërgjegjësimi me komunitetin aktivizohen grupe vullnetarësh të përbëra nga te rinj të motivuar për cështjet mjedisore.

  • Struktura
  • Stafi
Facebook
Twitter
SHARE
YouTube
SOCIALICON