Në 22 nëntor, krahas vëzhgimit të shpendëve, anëtarët e ekipeve “Bird Eye” vijuan dhe me aksione pastrimi përgjatë lagunës, me qëllim pastrimin e saj nga mbetjet plastike. Falenderojmë Z. Gjok Bici që bëri të mundur organizmin e ekipeve në terren.

Aktivitet në kuadër të projektit “Krijimi dhe nxitja e mekanizmave lokale për ruajtjen e gjendjes natyrore të lagunës së Patokut” zbatuar në bashkëpunim me Administratën e Zonave të Mbrojtura Qarku Lezhë, Drejtorinë Rajonale të Arsimit. Projekti i mbështetur nga REC Shqipëri në kuadër të programit “Shoqëri Civile Shqiptare për një Mjedis Evropian” (#ACHIEVE) financuar nga European Union in Albania.

Facebook
Twitter
SHARE
YouTube
SOCIALICON