Edukimi dhe përfshirja e brezit të ri në ruajtjen e natyrës është investim i domosdoshëm. Ndërkohë që zakone tradicionale si gjuetia dhe peshkimi transmetohen ndër breza, pak ose aspak përvojë e njohuri u jepet për përdorimin e qëndrushëm të burimeve natyrore. Balanca midis shfrytëzimit dhe prodhimit të natyrës është delikate. Falenderojmë për ndihmën dhe përkujdesin e Z. Gjok Bici që po edukon përtej bankës së shkollës brezat e rinj. Mbështetur nga Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF)

Facebook
Twitter
SHARE
YouTube
SOCIALICON