Parku i Tiranës nga pjesa më e madhe e banorëve përdoret si pikë rekreacion dhe sporti, por ai mund të shërbejë dhe si një zonë për personat e apasionuar ndaj natyrës dhe llojeve të saj. Habitatet e ndryshme në këtë park ofrojnë kushte të përshtatshme për lloje të ndryshme. Biologët e ASPBM kryen një ekspeditë në brendësi të parkut dhe evidentuan disa lloje shpendësh, amfibësh, reptilësh. Megjithëse numrit të madh të aktiviteteve të ndryshme dhe shqetësimit që ju shkaktohet kafshëve, në këto mjedise jeta e egër vazhdon.

Facebook
Twitter
SHARE
YouTube
SOCIALICON