Në Rezervatin e Menaxhuar Velipojë, më 28 qershor  u realizua ekspedita në terren me studentë të biologjisë dhe vullnetarë të ASPBM. Aktiviteti kishte për qëllim njohjen e llojeve të kërcënuara, me vlera ekologjike, ekoturistike dhe mbrojtjen e natyrës. Aktiviteti u krye në kuadër të projektit të platformave eksperimentale të folezimit të shpendëve.

Projekt i mbështetur nga Global Environmental Facility (GEF)

Facebook
Twitter
SHARE
YouTube
SOCIALICON