Në kuadër të synimit tonë për ndërgjegjësim dhe informim publik mbi biodiversitetin, Shoqata për Mbrojtjen e Shpendëve dhe Gjitarëve të Shqipërise, organizoi eventin e dytë të ciklit të forumeve të hapura.Takimi i radhës u mbajt pranë ambienteve të kafe librari “E Përshtatshme”, më 6 dhjetor 2014. Forumi mblodhi tre lektor të disiplinave ekologji, hidrobiologji, akuakulturë dhe peshkim, të cilët paraqitën para publikut të dhëna shkencore mbi ekosistemet bregdetare dhe detare. Aktiviteti solli informacion mbi pasuritë nënujore, fenomenet detare dhe ligatinore, kompleksitetin e tyre, impaktin njerëzor, ndryshimet mjedisore dhe gjendjen e sotme të ekosistemeve detare dhe bregdetare nëpërmjet hulumtimit shkencor të kryer ndër vite dhe aktiviteteve në kuadër të mbrojtjes së tyre. Sesioni i parë u drejtua nga Prof. Spase Shumka, i cili paraqiti rolin e zooplanktonit në ekosisteme, rëndësinë e tij për zinxhirët ushqimore, përdorimin si indikator të cilësisë së mjedisit dhe kërcënimet që i kanosen ekosistemeve ligatinore. Prof. Lefter Kashta foli, në sesionin e dytë mbi ekosistemet detare, larminë biologjike të rivierës sonë, llojet e rralla dhe të kërcënuara të Shqipërisë. Në këtë sesion u diskutua gjithashtu dhe për zonat e mbrojtura detare dhe kuadrin ligjor që i mbulon. Diskutimet e fundit u pasuruan me ndërhyrjen e Dr. Roland Kristos, i cili sqaroi gjendjen e pasurive natyrore detare dhe bregdetare, kërcënimet ndaj tyre dhe ndikimin e politikave të ndërmarra nga autoritetet përkatëse mbi përmirësimin e gjëndjes ekzistuese.

Facebook
Twitter
SHARE
YouTube
SOCIALICON