Grupi “Bird Eye” vazhdon vrojtimet në terren për llojet verues në lagunën e Patokut. Në fokus të tyre janë dhe llojet e tjerë të faunës si gjitarë, reptilë, amfibë. Falenderojmë profesor Gjok Bicin që është i papërtuar për t’ju bashkuar interesit të lartë të këtij grupi nxënësish.

Aktivitet mbështetur nga CEPF në kuadër të projektit “Forcimi i zbatimit të ligjit dhe kapaciteteve për zhvillimin e qëndrueshëm të gjuetisë (me fokus kryesor shpendët) në Shqipëri”.

Facebook
Twitter
SHARE
YouTube
SOCIALICON