Shoqata për Ruajtjen e Shpendëve dhe Gjitarëve të Shqipërisë, partnere e Institutit të Kërkimeve Urbane në zbatimin e Projektit “Ruajtja e Biodiversitetit në Lagunën e Patokut dhe Grykëderdhjen e Lumit Ishëm -Mat nëpërmjet Menaxhimit të Integruar të Baseneve Lumore”, financuar nga Critical Ecosystems Partnership Fund dhe mbështetur nga Ministria e Mjedisit, ka zhvilluar nje konferencë përmbyllëse në Lezhë.

Ky aktivitet u zhvillua me qëllim ndarjen e eksperiencave dhe përvojave nga zbatimi i projektit me grupet e interesit, si dhe parashtrimin e disa rekomandimeve në funksion të përmirësimit të menaxhimit të Lagunës Patok.

Facebook
Twitter
SHARE
YouTube
SOCIALICON