Në datën 5 Tetor aktivistët lokale të “Bird Eye” ndërmorën një fushatë pastrimi nga mbetjet në lagunën e Patokut. Kjo fushatë pastrimi do të pasohet dhe me disa të tjera duke larguar mbetjet nga natyra dhe ndikuar në ndërgjegjësimin e komunitetit lokal. Aktiviteti u krye në kuadër të projektit “Krijimi dhe nxitja e mekanizmave lokale për ruajtjen e gjendjes natyrore të Lagunës së Patokut” zbatuar në bashkëpunim me Administrata e Zonave të Mbrojtura Qarku Lezhë, Drejtorinë Rajonale të Arsimit dhe Njësinë Administrative Fushë – Kuqe, Bashkia Laç.Projekti i mbështetur nga REC Shqipëri në kuadër të programit “Shoqëri Civile Shqiptare për njëMjedis Evropian” (#ACHIEVE) financuar nga European Union in Albania.

Facebook
Twitter
SHARE
YouTube
SOCIALICON