Për tu dhënë një mesazh të fortë sensibilizues komunitetit dhe autoriteteve vendore , shkolla 9- vjeçare “Nikoll Miri” nën mbështetjen e shoqatës ASPBM dhe URI , më 30 nëntor 2014, organizoi një aktivitet në lidhje me ruajtjen e biodiversitetit në zonën e tyre. Fëmijët shprehen shqetësimet e tyre mbi dëmtimet që po i bëhen biodiversitetit nga veprimtaria e aktive njerëzore, nëpërmjet vizatimeve që u vlerësuan me çmime. Për të treguar potencialet e zonës për ekoturizëm, shoqata ASPBM organizoi në lagunën e Patokut birdwatching me fëmijët e shkollës, të cilët shfaqën një interes të madh për të mësuar rreth pasurisë të shpendëve në zonën e tyre.

Facebook
Twitter
SHARE
YouTube
SOCIALICON