Ligji i miratuar dje në Parlament përcakton një ndalesë totale të gjuetisë deri në qershor të vitit 2021.
Ekipi ynë ka qenë i angazhuar për monitorimin e zbatimit të gjuetisë dhe ka mbështetur këtë nismë të Qeverisë Shqiptare. Shpresojmë që në kombinim dhe me moratoriumin e pyjeve, ky moratorium i ri i gjuetisë të krijoje kushte të favroshme për rimëkëmbjen e faunës në Shqipëri.
Përgëzojmë Ministrinë e Mjedisit, Qeverinë dhe Parlamentin për këtë vendim të rëndësishëm për ruajtjen e natyrës dhe Shqipërinë.
Forcimi i kontrollit të gjuetisë dhe zbatimit të moratoriumit është mbështetur nga Fondi i Partneritetit për Ekosistemet Kritike (CEPF)

Facebook
Twitter
SHARE
YouTube
SOCIALICON