Bashkia e Divjakës po kryhen në mënyrë të paligjshme thellim të kanaleve të cekët të lagunës për ti përdorur për shëtitje me varka. Ky veprim bie në kundërshtim me statusin e zonës së mbrojtur, Kategoria 2, Zona B, por mbi të gjitha ky veprim ka filluar pa pasur leje mjedisore, një mungesë transparence në lidhje me projektin dhe zbatimin e tij. Ky rasti tregon si një Institucion Shtetëror injoron të gjitha proceduarat dhe në zona të mbrojtura duke pretenduar që do zhvillojë turizmin.

Kujtojmë që P.K Divjakë -Karavasta përfaqëson ekosistemin më të ruajtur natyror dhe të rëndësishëm të bregdetit në Shqipëri.

Facebook
Twitter
SHARE
YouTube
SOCIALICON