Shoqata jonë mori pjesë në takimin rajonal për vrasjen illegale të shpendëve organizuar nga Konventa e Bernës “Për ruajtjen e faunës dhe habitateve Europiane”. Gjatë takimit shoqata jonë dha kontributin e vet me informacione që kishte mbledhur gjate këtyre dy viteve në disa  zona të mbrojtura dhe zona me rëndësi për shpendët. Për të parë materialin klikoni këtu

 

Facebook
Twitter
SHARE
YouTube
SOCIALICON