Në 21 mars 2015, Shoqata për Ruajtjen e Shpendëve dhe Gjitarëve të Shqipërisë në zbatim të projektit “Forcimi i zbatimit të ligjit dhe kapaciteteve për zhvillimin e qëndrueshëm të gjuetisë (me fokus kryesor shpendët) në Shqipëri” organizoi një seminar në Tiranë. Në seminar u prezantuan rezultatet e vrojtimit të gjuetisë për periudhën janar – mars 2015. Në aktivitet morën pjesë aktivistë dhe studentë si dhe inspektorët dhe bashkëpuntorët nga PPNEA dhe EIRLA.

Projekt i mbështetur nga Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF)

Facebook
Twitter
SHARE
YouTube
SOCIALICON