Në ambjentet e hotel” Rozafa” në datën 20 janar 2015, u mbajt takim me rastin e nisjes të projektit “Zbatimi dhe përmirësimi i legjislacionit për gjuetinë dhe forcimi i kapaciteteve institucionale për menaxhimin e faunës së egër (me fokus shpendët) në Shqipëri” mbështetur nga CEPF. Shoqata ASPBM drejtuese e këtij projekti bëri hapjen e tij në qytetin e Shkodrës. Të ftuar ishin shoqatat partnere EIRLA, APAWA dhe Inspektoriati Kombëtar i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave në Shkodër dhe Lezhë. Kordinatori i projektit Klodian Ali shpjegoi qëllimin dhe objektivat që ka projekti. Qëllimi i tij është rritja e bashkëpunimit dhe forcimi i kapaciteteve të inspektoriateve në dobi të përmirësimit të përformancës në punën e tyre.

Facebook
Twitter
SHARE
YouTube
SOCIALICON