Vijojnë takimet konsultativ me grupet e interesit për gjuetinë. Mbajtur sot në Vlorë me përfaqësues të Inspektoratit të Mjedisit dhe Pyjeve; Administratës së Zonave të Mbrojtura dhe gjuetarë në Vlorë. Qëllimi i këtyre takimeve është hartimi i një raporti sa më të plotë dhe korrekt për Qeverinë për mundësinë e shtyrjes së ndalimit të gjuetisë dhe masat që duhen marrë për zbatimin e ligjit.

Mbështetur nga “Critical Ecosystem Partnership Fund” (CEPF).

Facebook
Twitter
SHARE
YouTube
SOCIALICON