Projektet tona adresojnë këto cështje:

 Forcimi institucional i shoqatës përmes zbatimit të aktiviteteve të projekteve dhe kryerjes së aktivitetit normal operativ të organizatës;

 Forcimi i rolit te shoqatës në komunitet dhe nivel vendor, përmes zbatimit të projekteve mjedisore të përbashkëta me pushtetin vendor në këto zona;

 Rritja e bashkëpunimit OSHC për tematika të caktuara, përmes organizimit në grupe të përbashkëta dhe organizimit të aktiviteteve të përbashkëta në nivel vendor dhe qendror;

 Aktivizimi i shoqatës në trajtimin e prioriteteve kombëtare e vendore në fushen e mjedisit dhe të ndryshimeve klimatike;

 Aftësimi i organizatës për të hartuar dhe zhvilluar projekte praktike demonstrimi për procese konkrete në vendimmarrjen mjedisore, procese te vlerësimit të ndikimit në mjedis, planifikim për mjedisin apo fusha të tjera që lidhen me të.

Facebook
Twitter
SHARE
YouTube
SOCIALICON