raporto

Gjuetar ilegal në zonën e mbrojtur të lagunës së Vilunit

Zonat e mbrojtura dhe llojet faunistike për shkak të vlerave të larta ekologjike që përfaqësojnë janë gjithmonë nën presion të madh ndaj veprimeve të paligjëshme për të nxjerrë përfitime afatshkurtra. Për të përballuar këtë verprimtari dëmtuese është e nevojshme ndihma e gjithësecilit prej nesh për të denoncuar raste të dëmtimit të natyrës së vendit tonë.

Ndihma juaj do të ndikojë në frenimin e veprimtari të paligjëshme dhe do të shpetoje lloje faunistike që jane objek i presonave shkelës të ligjit.

Denonco në adresen e emalit infoaspbm@gmail.com për cdo rast shkelje, ne do të njoftojmë autoritetet përkatëse dhe do të ndjekim gjithë procesin e zgjidhjes të ngjarjes.

Facebook
Twitter
SHARE
YouTube
SOCIALICON