Anëtar i Bordit Drejtues dhe ekspert i njohur me experiencë shumëvjecare për faunën në Shqipëri, vecanërisht për gjitarët.

Facebook
Twitter
SHARE
YouTube
SOCIALICON