Prof. / Zoolog / Ekolog  Ferdinand Bego

Prof. / Zoolog / Ekolog
Ferdinand Bego

Anëtar i Bordit Drejtues dhe ekspert i njohur me experiencë shumëvjecare për faunën në Shqipëri, vecanërisht për gjitarët.

Ing. Mjedisi  Indrita Petritaj

Ing. Mjedisi
Indrita Petritaj

Inxhiniere Mjedisi e specializuar në Energjitikë. Anetarë dhe mbështetëse e shoqatës me kontribut në menaxhimin e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm.

Gjok Bici (Biolog) – Koordinator Ne Lagunat Patok – Vain

Gjok Bici (Biolog) – Koordinator ne Lagunat Patok – Vain

Përfaqësues lokal i ASPBM ne lagune e Patokut dhe zonat e afërta. Mësues biologjie me experience 40 vjecare.

Biologe Mjedisi  Eva Dulellari

Biologe Mjedisi
Eva Dulellari

Antarë e shoqatës me kontribut në fushën e edukimit mjedisor dhe asistente projektesh.

Biolog Mjedisi  Genci Kadilli

Biolog Mjedisi
Genci Kadilli

Biolog terreni ne ASPBM, i specializuar ne monitorimin dhe mbledhjen e të dhënave nga terreni.

Aktiviste  Mikaela Mahilaj

Aktiviste
Mikaela Mahilaj

Biologe e angazhuar ne aktivitetet ne terren, vrojtime, ndergjegjesim dhe rehabilitimin e habitateve.

 

Facebook
Twitter
SHARE
YouTube
SOCIALICON