PROJEKTE

  • ANGO Nature Conservation Strategy in Albania
  • Ndergjegjesimi i publikut per mbrojtjen e lagunes se Karavastase dhe zonave ligatinore te Kune-Vaini
  • Libri i Kuq i Shqiperise: shoqerimet bimore, llojet e rrezikuar dhe te rralle te bimeve dhe kafsheve
  • Ngritja e nje Rrjeti Ballkanik per Ruajtjen e Ariut
  • Laguna e Nartes: ndergjegjesimi i publikut per mbrojtjen e saj
Shiko të gjitha projektet
Facebook
Twitter
SHARE
YouTube
SOCIALICON