mission

ASPBM

Vizioni: Ne besojmë se një mjedis i shëndetshëm është rruga për zhvillim të qendrueshëm!

Misioni kryesor i shoqates konsiston në:

rritje e shkalles së ndërgjegjësimit publik;
marrja e masave dhe nxitja e politikave të përshtatshme për të mbrojtur biodiversitetin dhe habitatet në tërësi;
nxitja e bashkëpunimit dhe forcimi i dialogut ndërmjet autoriteteve shtetërore dhe shoqërisë civile në formësimin dhe zbatimin e politikave publike;
Ndër prioritet e shoqatës sonë është ngritja e kapaciteteve për rritjen e ekspertizës kryesisht në fushën e ruajtjes së mjedisit. Megjithëse tashme përfaqesojmë një grup të stabilizuar dhe me përvojë, vazhdimisht synojmë të jemi pjesë integrale e paketave të përshtatura per trajnim për të përmirësuar profilin tonë.

Facebook
Twitter
SHARE
YouTube
SOCIALICON