vullnetaret

Grupi “Bird eye”, pjesë e ekipit monitories të lagunës të Patokut

Rrjeti i vullnetarve do të jëtë pjesë e pandashme e nismave dhe aktivitetve në rujtjen dhe mbrojtjen e biodiversitetit.

Kontributi juaj do të jetë pjesë e një sërë aktivitetesh, duke përfshirë monitorimin e mjedisit, rehabilitimin e ekosistemeve, mbrojtjen e kafshëve të rrezikuara dhe edukimin për mjedisin natyror.

Aktivitetet vullnetare janë gjithë përfshirëse dhe nxisin pjesmarrjen e nxënësve, mësuesve, studentëve, administratës shtetërore, dashamirësve të natyrës dhe komunitetit lokal.

Të gjithë të interesuarit mund të dërgojnë një letër interesi në adresën e mëposhtme dhe ne do t’ju kontaktojmë sa më shpejt!

Adresa e emailit: vullnetaretaspbm@gmail.com

Facebook
Twitter
SHARE
YouTube
SOCIALICON